Osnovne životne funkcije na nivou organizma – test (6.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Osnovne životne funkcije na nivou organizma

1. Krv se u plućima:

2. Plodnik je:

3. Koji organizam usvaja kiseonik preko kože i organa za disanje?

4. Insekti imaju zatvoren krvni sistem.

5. Kesast mišićni organ u kojem se vari hrana pomoću sokova za varenje koje sam proizvodi. O kom organu je reč?




6. Heterotrofi:

7. ______ je proces tokom koga sva živa bića koriste kiseonik, koji u svakoj ćeliji pomaže sagorevanju hranljivih supstanci i _______ energije.

8. Koji sistem kod čoveka ima transportnu ulogu?

9. Fetus se razvija u rodnici.

10. _______ vrši izlučivanje preko sistema cevčica.




11. Koji krvni sudovi dovode krv iz srca?

12. Mokraća preko ________ ide u mokraćnu bešiku.

13. Označiti heterotrofa:

14. Kod _______ javljaju se žlezde pri osnovi antena koje izlučuju mokraću iz glavenog dela.

15. Kako se zovu sitni otvori na naličju listova kroz koje prolazi kiseonik?




16. U šupljini _________ se skuplja mokraća.

17. _______ je proces u kome organizmi dolaze do korisnih supstanci koje će im obezbediti energiju i gradivni materijal za rast i razvoj.

18. Ukoliko dođe do oplođenja kod žena se javlja menstruacija.

19. Biljke su heterotrofi.

20. Koji organi imaju ulogu prečišćavanja krvi kod ljudi?




21. Na fotografiji iznad je prikazan sistem organa za:

22. Označiti osnovne životne procese:

23. U navedenom nizu označi prvi po redu:

24. ________ je proces tokom koga se iz organizma izbacuju supstance koje mu nisu potrebne.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

70