Величина, функције и типови насеља

Величина, функције и типови насеља

Обнављање

1. Свако стално или привремено насељено место са посебним именом и територијом је:

2. Према трајању насељености, насеља се деле на:

3. Прва стална насеља појављују се на простору:

4. На фотографији изнад налази се:

5. Означити друштвено-економски фактор који утиче на положај насеља:
Величина насеља
6. Приликом одређивања да ли је неко насеље сеоско или градско води се рачуна о:

7. У сеоским насељима највећи број становника се бави ___________.

8. Велики градови имају:

9. Становништво у градовима се бави различитим делатностима. То су:

10. Међу највеће градове света убрајају се:
11. Највећи градови Србије су:

Функције насеља

12. У селима је доминантна пољопривредна функција, али могу имати и:

13. Градови имају:

14. Градови су најчешће полифункционална насеља.

Типови насеља

15. Углавном веће насеље, становништво се бави непољопривредним делатностима. Ради се о:
16. Углавном мање насеље, становништво се углавном бави пољопривредом. Ради се о:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста