Трапез и врсте трапеза – тест

Трапез и врсте трапеза – тест

Trapez – test

Резултат теста

1. Трапез је четвороугао код којег је бар један пар страница паралелан.

2. Одредити које од наведених тврдњи су тачне:

3. Збир унутрашњих углова трапеза је:

4. Трапез чији је један крак нормалан на основице назива се:

5. Да ли правоугли трапез може бити једнакокрак?
6. Да ли се све симетрале страница једнакокраког трапеза секу у једној тачки?

7. Један унутрашњи угао једнакокраког трапеза износи 68°.Израчунати остале унутрашње углове трапеза.

8. Углови уз основицу трапеза износе 56° и 42°.Израчунати остале унутрашње углове трапеза.

9. Један унутрашњи угао уз основицу једнакокраког трапеза је за 30° већи од суседног угла уз дату основицу.Израчунати све унутрашње углове овог трапеза.

10. Нека су основице једнакокраког трапеза дужине 18cm и 12cm.Ако кракови трапеза са основицом затварају угао од 60°, израчунати дужину крака.Који је обим овог трапеза?
11. Ако је дужина средишње дужи трапеза 10 cm, а дужина једне основице 13 cm, израчунати дужине основице трапеза.

12. Једна основица једнакокраког трапеза је двоструко дужа од друге.Ако је дужина средишње дужи 15 cm, израчунати дужине основица трапеза.

13. Збир дужина основица једнакокраког трапеза је 13 cm, а дужина крака је 5 cm.Ако краци са основицом затварају угао од 60°, израчунати дужину основица и дужину средишње дужи трапеза.

14. Дужине основица правоуглог трапеза су 9cm и 6cm.Ако је крак трапеза који са основицом затвара угао од 30° дужине 4,5 cm, израчунати дужину другог крака трапеза.

15. Дијагонала једнакокраког трапеза дели средњу линију трапеза на одсечке од 3cm и 3,5cm.Ако је дужина крака тог трапеза 4cm, израчунати обим тог трапеза.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ