Многоугао – дијагонале многоугла (тест)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Многоугао – дијагонале многоугла (тест)

Резултат теста

1. Број дијагонала из једног темена петнаестоугла је:

2. Број страница многоугла у коме се из једног темена може повући 14 дијагонала је:

3. Ако многоугао има 54 дијагонала, онда има

4. Број дијагонала многоугла израчунава се по формули:

5. Број дијагонала из једног темена многоугла:
6. Број дијагонала које се могу повући из једног темена седмоугла је:

7. Број дијагонала које можемо повући из ЈЕДНОГ темена петнаестогула је (напиши бројем, не речима)

8. Укупан број дијагонала деветанестоугла је

9. Укупан број дијагонала петнаестоугла је ...(напиши бројем, не речима)

10. Да ли је скуп тачака на слици многоугао?
11. Дијагонала је дуж која спаја:

12. Mногоугао на слици је:

13. Многоугао у коме свако теме има 5 несуседних темена зовемо:

14. Koлико суседних темена има свако теме неког многоугла?

15. Који правилан многоугао чини саће пчела?
16. Код ког многоугла је укупан број дијагонала једнак броју страница?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ