Многоугао

Многоугао

Резултат теста

1. Збир унутрашњих углова мноугла рачунамо по формули:

2. Број дијагонала које се могу повући из једног темена седмоугла је:

3. Централни угао правилног шестоугла једнак је:

4. Тежишна дуж троугла је дуж чије су крајње тачке:

5. Ортоцентар троугла се налази у пресеку:
6. Које су 4 значајне тачке троугла?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ