Радни и трпни глаголски придев – тест (7.р.)

Радни и трпни глаголски придев – тест (7.р.)

Резултат теста

1. Трпни глаголски придев се гради од

2. Како гласи трпни глаголски придев глагола СПАСТИ:

3. Трпни глаголски придев се гради од прелазних глагола.

4. Означи правилан облик трпног глаголског придева глагола ЗАБРИНУТИ:

5. Означи правилне облике трпног глаголског придева глагола УНЕТИ:
6. Радни глаголски придев служи за грађење следећих глаголских облика:

7. Означи реченицу у којој је трпни глаголски придев употребљен као прави придев.

8. Означи реченицу у којој је радни глаголски придев упоребљен као прави придев.

9. Трпни глаголски придев служи за грађење пасива.

10. Облик ЗАГРИЖЕН дозвољен је само у случају када означава страсног навијача, а не начету воћку.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ