Радни и трпни глаголски придев – тест (7.р.)

Радни и трпни глаголски придев – тест (7.р.)

Резултат теста

1. Облик ЗАГРИЖЕН дозвољен је само у случају када означава страсног навијача, а не начету воћку.

2. Трпни глаголски придев служи за грађење пасива.

3. Радни глаголски придев служи за грађење следећих глаголских облика:

4. Означи правилне облике трпног глаголског придева глагола УНЕТИ:

5. Означи реченицу у којој је радни глаголски придев упоребљен као прави придев.

6. Како гласи трпни глаголски придев глагола СПАСТИ:

7. Трпни глаголски придев се гради од прелазних глагола.

8. Трпни глаголски придев се гради од

9. Означи реченицу у којој је трпни глаголски придев употребљен као прави придев.

10. Означи правилан облик трпног глаголског придева глагола ЗАБРИНУТИ:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ