Пливање и тоњење тела – тест

Резултат теста

1. На сва тела потопљена у течност делује сила потиска усмерена вертикално навише.

2. Када на тело делују две силе истог правца, али супротних смерова, интензитет резултујуће силе једнак је разлици интензитета тих сила, а њен смер се поклапа са смером силе већег интензитета.

3. Уколико је сила потиска мањег интензитета од интензитета силе Земљине теже, тело:

4. Када тело тоне, важи:

5. Ако су сила потиска и сила Земљине теже једнаких интензитета, тело:
6. Када тело лебди, важи:

7. Ако на потопљено тело делује сила потиска већег интензитета од интензитета силе Земљине теже, тело:

8. Одредити које од наведених тврдњи су тачне:

9. Запремина потопљеног дела тела и његова укупна запремина односе се као густина тела и густина течности.

10. Да ли је на датој слици већи део санте леда испод или изнад воде?
11. Да ли ће лопта када је потопимо у воду пре да исплива на површину или да потоне?

12. Израчунати густину тела које плива на води, ако се 4⁄5 његове запремине налази под водом.

13. Даска од лаког дрвета плута на води.На њој седи мачка тежине 60 N.Ако су димензије даске 230 cm x 20 cm x 5 cm, а густина дрвета 700kg/m3, израчунати запремину даске која је испод површине воде.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ