Реални бројеви – тест

Реални бројеви

Операције са реалним бројевима – утврђивање

Резултат теста

1. Једначина: x²=1

2. 7-√(-6)² = __.

3. √9*25= ___.

4. √(-1)² - √(-2)² + √(-3)²

5. √169= _____.
6. √1 9⁄16

7. Површина квадрата је 36 cm2 . Дужина странице у том квадрату је:

8. Израчунај вредност израза: √2 + (√18-√50) =

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ