Raznovrsnost u carstvu životinja – test (7.r.)

Raznovrsnost u carstvu životinja

Raznovrsnost u carstvu životinja II

1. Najbronije carstvo u živom svetu je carstvo životinja.

2. Sunđeri:

3. U mekušce spadaju:

4. Rezultat ______ je velika biološka raznovrsnost.

5. Svi dupljari imaju _____ ćelije.
6. Telo člankovitih crva građeno je od ______.

7. Brojniji su:

8. U carstvo životinja spadaju:

9. Živa bića su na osnovu ______ razvrstana u više grupa.

10. Beskičmenjaci nemaju:
11. Višećelijske životinje nastale su od:

12. Prema ________ životinje su nastale od kolonijalnih bičara, poput volvoksa.

13. Pljosnati crvi su prve ______ životinje.

14. Ćelije životinja:

15. Kod većine mekušaca telo je zaštićeno:
16. Valjkasti crvi su:

17. Sunđeri imaju sposobnost regeneracije.

18. Dečja glista je:

19. Korali su:

20. Teoriju da životinje vode poreklo od višejedarnih trepljara dao je:
21. Hordati obuhvataju plaštaše, ________ i kičmenjake.

22. Kako se razmnožavaju dupljari?

23. Najjednostavnije građene životinje su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста