Iscrtavanje kruga – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Za iscrtavanje kruga možemo uočiti koliko parametra?

2. Parametar kojim se definiše prostor u kome će se iscrtavati dati krug je?

3. Parametar kojim se definiše poluprečnik kruga, prikazan u pikeslima je?

4. Biblioteka PyGame omogućava i jednostavno crtanje krugova, korišćenjem koje funkcije:

5. Funkcija za crtanje kruga je?
6. Funkcija za crtanje kruga uzima kao argumente?

7. Nakon poluprečnika je moguće zadati i debljinu kruga u pikselima (u tom slučaju se crta samo kružna linija).

8. Krug možemo nacrtati i naredbom za crtanje elipse ako za širinu i visinu zadamo isti broj piksela.

9. Sledećom naredbom se u prozoru crta jedna kružnica: pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("blue"), (160, 160), 60, 1)

10. Koji od ponuđenih kodova rezultira iscrtavanjem kvadrata i kruga koji se dodiruju u jednoj tački?
11. Neka su kvadrat i kružnica zadati sledećim naredbama sa slike. Ukoliko je kružnica upisana u kvadrat označi tačna tvrđenja.

12. Šta se zadaje prilikom crtanja kruga?

13. Da bi se nacrtao krug sa centrom u tački (100,100), poluprečnika 30 piksela, debljine 5 piksela, potrebno je izvršiti poziv funkcije:

14. Razlika između pg.draw.circle(prozor, boja, (cx, cy), r) i pg.draw.circle(prozor, boja, (cx, cy), r, 1) je to što se:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ