Godišnja provera znanja – matematika (7.r.)

Godišnja provera znanja

Резултат теста

1. Prečnik kružnice je 7cm.Dužina obima te kružnice je:

2. Uprosti izraz (3x−1)²−(3x−2)⋅(3x+2)

3. Koliko temena ima mnogougao kod koga se iz jednog temena može povući 7 dijagonala?

4. Osnovica jednakokrakog trougla je 30cm, a njoj odgovarajuća visina 20cm. Izračunaj dužinu kraka tog trougla. Obim trougla je:

5. Reši proporciju x:1,2=5:1,5 .Rešenje je broj:
6. Označi tačan odgovor:

7. Jedna stranica pravougaonika je 15cm i dijagonala 17cm. Površina pravougaonika je:

8. Uprosti izraz 7x² − 5x² +6x² −4x² i izračunaj njegovu vrednost za x= 1/2​. Dobijeni rezultat je:

9. Vrednost izraza 2³ +(−2)⁴ +(−2)⁵ =

10. Od 12 kg voća dobije se 9l soka. Koliko je kilograma takvog voća potrebno da bi se dobilo 21l soka?
11. Dve paralelne prave seku krake ugla xOy. Ako su podaci kao na slici onda je razmera duži OA₁:A₁B₁ jednaka:

12. Obimi koncentričnih kružnica su 8π cm i 10π cm. Površina kružnog prstena određenog ovim kružnicama je:

13. U odeljenju od 30 učenika, broj devojčica prema broju dečaka se odnosi u razmeri 7:8. Koliko je dečaka u tom odeljenju?

14. Centralni ugao pravilnog mnogougla ima meru 150 .Koliko stranica ima taj mnogougao?

15. Katete pravouglog trougla su 8cm i 6 cm. Površina kruga opisanog oko tog trougla je:
16. Zbir unutrašnjih uglova konveksnog osmougla je:

17. Uprosti izraz (a² )⁵ : (a² ⋅ a⁶) i izračunaj njegovu vrednost za a= √3. Rešenje je broj:

18. Obim jednakostraničnog trougla je 18cm. Površina tog trougla je:

19. Reši jednačinu 6x−2⋅(2x−1)=−2. Rešenje jednačine je broj:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ