Godišnja provera znanja – matematika (7.r.)

Godišnja provera znanja

Резултат теста

1. Reši proporciju x:1,2=5:1,5 .Rešenje je broj:

2. Obim jednakostraničnog trougla je 18cm. Površina tog trougla je:

3. Katete pravouglog trougla su 8cm i 6 cm. Površina kruga opisanog oko tog trougla je:

4. Uprosti izraz (3x−1)²−(3x−2)⋅(3x+2)

5. Vrednost izraza 2³ +(−2)⁴ +(−2)⁵ =
6. Uprosti izraz 7x² − 5x² +6x² −4x² i izračunaj njegovu vrednost za x= 1/2​. Dobijeni rezultat je:

7. Od 12 kg voća dobije se 9l soka. Koliko je kilograma takvog voća potrebno da bi se dobilo 21l soka?

8. Dve paralelne prave seku krake ugla xOy. Ako su podaci kao na slici onda je razmera duži OA₁:A₁B₁ jednaka:

9. Prečnik kružnice je 7cm.Dužina obima te kružnice je:

10. Označi tačan odgovor:
11. Zbir unutrašnjih uglova konveksnog osmougla je:

12. Koliko temena ima mnogougao kod koga se iz jednog temena može povući 7 dijagonala?

13. Uprosti izraz (a² )⁵ : (a² ⋅ a⁶) i izračunaj njegovu vrednost za a= √3. Rešenje je broj:

14. Obimi koncentričnih kružnica su 8π cm i 10π cm. Površina kružnog prstena određenog ovim kružnicama je:

15. Reši jednačinu 6x−2⋅(2x−1)=−2. Rešenje jednačine je broj:
16. Osnovica jednakokrakog trougla je 30cm, a njoj odgovarajuća visina 20cm. Izračunaj dužinu kraka tog trougla. Obim trougla je:

17. Jedna stranica pravougaonika je 15cm i dijagonala 17cm. Površina pravougaonika je:

18. Centralni ugao pravilnog mnogougla ima meru 150 .Koliko stranica ima taj mnogougao?

19. U odeljenju od 30 učenika, broj devojčica prema broju dečaka se odnosi u razmeri 7:8. Koliko je dečaka u tom odeljenju?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ