Обим и површина многоугла – тест

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Обим и површина многоугла – тест

Obim i površina kruga – test

Резултат теста

1. Обим правоугаоника је 38cm.Израчунати површину тог правоугаоника ако је једна страница за 5cm дужа од друге странице.

2. Обим паралелограма је 72cm.Израчунати дужине страница тог паралелограма ако је једна страница три пута краћа од друге странице паралелограма.

3. Обим једнакокраког троугла је 64cm.Израчунати површину тог троугла ако је крак за 11cm дужи од основице.

4. Израчунати обим О правилног четвороугла чија је дужина странице а=3cm.

5. Израчунати дужину странице а правилног петоугла, чији је обим О=35cm.
6. Колико се дијагонала може повући из једног темена правилног многоугла чија је дужина странице а=5cm, а обим О=65cm.

7. Колики је обим О правилног многоугла чија је дужина странице а=3cm, а укупни број дијагонала Dn=35?

8. Колики је збир спољашњих углова правилног многоугла чија је дужина странице а=3cm, а обим О=12,6dm?

9. Израчунати површину P правилног четвороугла ако је дужина странице а=0,15m.

10. Израчунати површину P правилног шестоугла чија је дужина странице а=1,6dm.
11. Израчунати обим правилног многоугла чија је дужина странице 2,5cm ако је збир унутрашњих углова тог многоугла 3240°.

12. Израчунати површину једнакостраничног троугла ако је полупречник описаног круга око троугла 3cm.

13. Правилан петоугао и правилан дванаестоугао имају исте дужине страница од по 5cm.За колико треба повећати сваку страницу петоугла да би обими ових многоуглова били исти?

14. Збир унутрашњих углова правилног многоугла је 1800°.Израчунати обим тог многоугла ако је дужина странице 3cm.

15. Парк има облик правилног осмоугла.Новак стоји у центру описаног круга тог осмоугла и од једног темена је удаљен 60m.Колика је површина тог парка?
16. Израчунати површину P правилног осмоугла ABCDEFGH чија је дужина дијагонале AC једнака d=4cm.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ