Obim i površina kruga – test

Obim i površina kruga – test

Krug i kružnica – osnovni nivo

Резултат теста

1. Površina kruga poluprečnika 5 cm je:

2. Obim kruga poluprečnika 7 cm je:

3. Odgovarajući centralni ugao za periferijski ugao od 42° nad istim kružnim lukom je:

4. Dužina kružnog luka kružnice poluprečnika 9 cm nad centralnim uglom od 20º je:

5. Površina kružnog isečka poluprečnika 3 cm, koji odgovara centralnom uglu od 120° je:
6. Ako je obim kruga 16 πcm, kolika je površina tog kruga

7. Obim opisanog kruga oko pravougaonika je 20π cm. Ako je jedna stranica tog pravougaonika 6 cm, izračunaj površinu pravougaonika. Upiši samo broj.

8. .

9. Površina osenčene figure je:

10. Stranica kvadrata je 4 cm. Obim osenčene figure je:
11. Mera ugla β je: (upiši samo broj)

12. Mera ugla α je: (upiši samo broj)

13. Za koliko se razlikuju površina opisanog i upisanog kruga oko jednakostraničnog trougla stranice 4 cm?

14. Obim kruga opisanog oko pravilnog šestougla stranice 8 cm je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ