Непроменљиве врсте речи, 7. разред – тест (А група)

Непроменљиве врсте речи, 7. разред – тест (А група) (прилози, предлози, везници, узвици, речце)

Стилске фигуре – тест

Плусквамперфекат – тест

Непроменљиве врсте речи, 7. разред – тест (Б група) (прилози, предлози, узвици, везници, речце)

Резултат теста

slika

1. Означи прилоге који имају компарацију:

2. Означи реченицу са прилогом за место:

3. Означи прилоге за време:

4. Прилог за узрок је:

5. Тркачи су убрзавали корак трчећи све БРЖЕ. Коју службу има обележени прилог:
6. Шта није предлог:

7. У којој реченици нема предлога:

8. Под брдом је бака чувала стадо, кретала је овце низ падину и уводила их у тор. Колико има предлога у датом примеру:

9. Који везник не припада ЗАВИСНИМ везницима:

10. Мада није облачно, купања неће бити јер је вода хладна, па ћемо се прехладити и онда нема турнира за нас! Колико има напоредних, а колико зависних везника у датом примеру:
11. Који узвик не служи за исказивање осећања:

12. Који узвик представља пријатно изненађење:

13. У којем примеру нема речци:

14. У којој реченици примећујеш правописну грешку:

15. У којој је реченици реч ОКО употребљена као предлог:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ