Непроменљиве врсте речи, 7. разред – тест (Б група)

Непроменљиве врсте речи, 7. разред – тест (Б група) (прилози, предлози, узвици, везници, речце)

Творба речи – тест

Непостојано А и прелазак Л у О

Непроменљиве врсте речи, 7. разред – тест (А група) (прилози, предлози, везници, узвици, речце)

Резултат теста

1. ДУГО је кроз прозор посматрала олујни ветар. Коју фукцију има обележени прилог:

2. Обележи прилоге за количину:

3. Означи реченицу са прилогом:

4. Терасу су јесенас окупирале смрдибубе. Који прилог је употребљен у датом примеру:

5. Избаци уљеза:
6. У којој је реченици предлог правилно употребљен:

7. Шта није предлог:

8. Предлози су обавезни уз:

9. У којој реченици препознајеш НАПОРЕДНИ везник:

10. Која реченица нема правописну грешку:
11. У којој реченици узвик ЈАО изражава бол:

12. Шта није узвик:

13. Означи реченицу у којој је употребљена потврдна речца:

14. Поштапалице спадају у:

15. Колико има непроменљивих речи у следећем примеру: Још ове недеље идемо пре подне на наставу, а следеће недеље ћемо окренути смену.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ