Хајдуци и ускоци. Срби у ратовима Хабзбуршке монархије – тест

Хајдуци и ускоци. Срби у ратовима Хабзбуршке монархије – тест

Резултат теста

1. У ком рату је погинуо Стојан Јанковић ?

2. У ком рату се деловали ускоци Стојан Јанковић, Илија Смиљанић, Вук Мандушић и Бајо Пивљанин ?

3. Које године су Турци спалили мошти Светог Саве у Београду, на Врачару?

4. У ком веку се водио Велики бечки рат?

5. Варадински рат завршен је склапањем мира 1718. у ком граду?

6. Како се звала поверљива особа код које су се хајдуци крили током зиме?

7. Како се зове област у Далмацији одакле је био Стојан Јанковић?

8. Који празник је хајдучки састанак?

9. Од понуђених имена означи оне који су били хајдуци:

10. Како се звао вршачки владика који је предводио устанак Срба у Банату 1594?

11. Како се зове мистериозна личност која је предводила Србе у Бачкој након Мохачке битке ?

12. Када је била друга турска неуспешна опсада Беча ?

13. Градић Сењ, био је седиште ?

14. Кандија је...

15. Означи имена најзначајнијих ускока:

16. Шта су Срби добили од султана након Кочине крајине ?

17. Ускоци су живели под турском влашћу.

18. Које године је била битка код Гроцке ?

19. После ког рата су Бачка и Срем ушли у састав Хабзбуршке монархије?

20. У ком периоду је данашња централна Србија била под хабзбуршком влашћу као ,,Краљевина Србија" ?

21. У ком рату је учествовао Еуген Савојски?

22. Који празник је хајдучки растанак?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ