Хајдуци и ускоци. Срби у ратовима Хабзбуршке монархије – тест

Хајдуци и ускоци. Срби у ратовима Хабзбуршке монархије – тест

Резултат теста

1. Који празник је хајдучки састанак?

2. У ком периоду је данашња централна Србија била под хабзбуршком влашћу као ,,Краљевина Србија" ?

3. Градић Сењ, био је седиште ?

4. У ком рату је погинуо Стојан Јанковић ?

5. Како се звао вршачки владика који је предводио устанак Срба у Банату 1594?

6. Шта су Срби добили од султана након Кочине крајине ?

7. У ком рату се деловали ускоци Стојан Јанковић, Илија Смиљанић, Вук Мандушић и Бајо Пивљанин ?

8. Варадински рат завршен је склапањем мира 1718. у ком граду?

9. У ком рату је учествовао Еуген Савојски?

10. Када је била друга турска неуспешна опсада Беча ?

11. У ком веку се водио Кандијски рат?

12. После ког рата су Банат и данашња централна Србија ушли у састав Хабзбуршке монархије?

13. Велики бечки (Морејски) рат завршен је 1699. склапањем мира. У ком месту је мир склопљен?

14. Када се водила битка код Качаника?

15. У ком веку се водио Велики бечки рат?

16. Како се звала поверљива особа код које су се хајдуци крили током зиме?

17. Шта су фрајкори ?

18. Карађорђе и Алекса Ненадовић борили су се у Кочиној крајини у хабзбуршким фрајкорима?

19. После ког рата су Бачка и Срем ушли у састав Хабзбуршке монархије?

20. У којој области је било највише ускока?

21. Како се зове област у Далмацији одакле је био Стојан Јанковић?

22. Које године је била битка код Гроцке ?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ