Хајдуци и ускоци. Срби у ратовима Хабзбуршке монархије – тест

Хајдуци и ускоци. Срби у ратовима Хабзбуршке монархије – тест

Резултат теста

1. У оквиру ког рата је букнуо устанак Срба у Банату 1594?

2. У ком веку се водио Кандијски рат?

3. Велики бечки (Морејски) рат завршен је 1699. склапањем мира. У ком месту је мир склопљен?

4. После ког рата су Бачка и Срем ушли у састав Хабзбуршке монархије?

5. Кандија је...
6. Који празник је хајдучки растанак?

7. После ког рата су Банат и данашња централна Србија ушли у састав Хабзбуршке монархије?

8. Од понуђених имена означи оне који су били хајдуци:

9. Карађорђе и Алекса Ненадовић борили су се у Кочиној крајини у хабзбуршким фрајкорима?

10. Шта су фрајкори ?
11. У ком рату је учествовао Еуген Савојски?

12. Како се другачије зове Велики бечки рат?

13. У ком рату се деловали ускоци Стојан Јанковић, Илија Смиљанић, Вук Мандушић и Бајо Пивљанин ?

14. У ком рату је погинуо Стојан Јанковић ?

15. Означи имена најзначајнијих ускока:
16. Како се зове мистериозна личност која је предводила Србе у Бачкој након Мохачке битке ?

17. У којој области је било највише ускока?

18. Мореја је...

19. Како се звао вршачки владика који је предводио устанак Срба у Банату 1594?

20. Које године је била битка код Гроцке ?
21. Градић Сењ, био је седиште ?

22. Како се зове област у Далмацији одакле је био Стојан Јанковић?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ