Природне одлике Северне Америке I

Природне одлике Северне Америке I

1. Северноамерички континент се, у односу на екватор, налази на јужној земљиној хемисфери.

2. По ком истраживачу је Америка добила име?

3. У географском смислу, Амерички континент се одваја на:

4. Како се назива канал који повезује Атлантски океан и Пацифик?

5. Ко је открио Северну Америку?
6. Која од наведених острва су уједно и архипелаг?

7. Острво Гренланд припада:

8. Које острво је највеће на свету?

9. Англоамерика је део где је доминантно:

10. Средња Америка је део:
11. Северна Америка на западу излази на:

12. У оквиру ког залива долази до мешања топле и хладне струје?

13. Северна Америка је формирана од:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста