Краљевина СХС

Краљевина СХС

Резултат теста

1. Када је проглашено уједињење Срба Хрвата и Словенаца:

2. На челу Краљевине Срба Хрвата и Словенаца био је:

3. Избори за уставотворну скупштину расписани су:

4. Која политичка странка је заступала федералистичко уређење Краљевине СХС:

5. Која политичка партија се залагала за централистичко уређење Краљевине Срба Хрвата и Словенаца
6. Када је донет Видовдански устав?

7. Највећа овлашћења видивданским уставом добио је?

8. Чији је ово грб?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ