Краљевина СХС

Краљевина СХС

Резултат теста

1. Када је проглашено уједињење Срба Хрвата и Словенаца:

2. На челу Краљевине Срба Хрвата и Словенаца био је:

3. Избори за уставотворну скупштину расписани су:

4. Која политичка странка је заступала федералистичко уређење Краљевине СХС:

5. Која политичка партија се залагала за централистичко уређење Краљевине Срба Хрвата и Словенаца

6. Када је донет Видовдански устав?

7. Највећа овлашћења видивданским уставом добио је?

8. Чији је ово грб?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

Milica Petrović
Провера знања је објављена: 08. новембра 2021

Још тестова за и Седми разред