Atom – test (7.r.)

Atom – test (7.r.)

Тест у ПДФ форми преузмите ОВДЕ

Резултат теста

1. Reč atom znači.....

2. Označi šta od ponuđenog predstavlja subatomske čestice.

3. Atom je:

4. Ako neki element ima 11 protona i 12 neutrona, to znači:

5. "Nukleus" je naziv za:

6. Na koji način se hemijskom simbolikom predstavlja jedan atom sumpor?

7. Označi tačno tvrdjenje:

8. Simbolički zapis 3Ca znači:

9. Ako element ima redni broj 15 njegov položaj u Periodnom sistemu je:

10. Ako element ima 12 elektrona i 12 neutrona, njegov redni broj je:

11. Ako element ima 4 neutrona i 3 elektrona, njegov maseni broj je:

12. Označite pravilno napisane hemijske simbole.

13. Elektron je dobio ime po:

14. Savremenu hemijsku simboliku uveo je:

15. Izotopi su atomi istog elementa koji imaju:

16. Označi koji je od ponudjenih elemenata plemeniti gas:

17. Ako je element u drugoj grupi i trećoj periodi, njegov redni broj je:

18. Redni (atomski broj) atoma obeležava se slovom:

19. Ako element ima redni broj 11, a maseni broj 23, broj subatomskih čestica je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ