Иницијални тест за 7. разред (А група) – српски језик

Иницијалне тестове за остале разреде погледајте ОВДЕ

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић)

Иницијални тест за 7. разред

Резултат теста

1. Означи просте речи:

2. Која реч је уљез у породици речи:

3. Предњонепчани сугласници су:

4. Безвучни сугласници су:

5. У којим се примерима одступа од гласовне промене прелазак Л у О:
6. ИЗ+ЧЕШЉАТИ=ИС+ЧЕШЉАТИ=ИШЧЕШЉАТИ Који је редослед гласовних промена које су се десиле у наведеном глаголу:

7. У умањеници ГУШЧИЦА десиле су се 2 гласовне промене:

8. Одабери 2 тачна одговора за глагол СЕВАТИ:

9. Пронађи 2 глагола у облику имперфекта:

10. Који глаголски облик није у плусквамперфекту:
11. Одреди врсту комуникативне функције у следећој реченици: Какав је то био ватромет, људи!

12. Како гласи енклитички (краћи) облик заменице ОН у дативу?

13. Која реченица је правописно исправна:

14. Која реченица нема правописну грешку:

15. Кинуо је и НЕХОТИЦЕ ме попрскао по кошуљи. Наглашену реч замени синонимом:
16. Означи исправно написане речи:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ