Степен чији је изложилац природан број, множење и дељење степена једнаких основа, степен степена

Степен чији је изложилац природан број, множење и дељење степена једнаких основа, степен степена

Множење степена истих основа – тест

Резултат теста

1. Производ бројева запиши у облику степена: -6·(-6)·(-6)·(-6)

2. Следећи производ запиши у облику степена: y·y·y·y

3. Следећи степен запиши у облику производа једнаких бројева: (-1,1)²

4. Следећи степен запиши у облику производа једнаких бројева: (-3/4)ᵌ

5. Следећи број запиши у облику степена броја 10: 10000
6. Запиши број као степен одговарајућег одговарајућег простог броја:27

7. Израчунај вредност степена: (-5/8)ᵌ

8. Израчунај вредност степена: -2⁴

9. Израчунај вредност израза: 5ᵌ+2²

10. Израчунај вредност израза: (-1)⁶+(-2)⁵+(-3)⁴+(-4)ᵌ
11. Следећи производ запиши у облику степена: -8/9·(-8/9)²·(-8/9)ᵌ

12. Количник запиши у облику разломка, где су именилац и бројилац дати као производ једнаких чинилаца, скрати одговарајуће чланове, а затим количник запиши у облику степена: (-0,8)⁶:(-0,8)⁵

13. Упрости израз: (а⁸:а⁴):аᵌ

14. Упрости израз, па израчунај његову вредност: 3⁸:3⁵/3⁹:3⁷

15. Упрости израз, па израчунај: (5⁷:5⁴):5²
16. Упрости израз: (ab)ᵌ·(ab)⁵

17. Упрости израз: 3ᵌ·(3а)²

18. Упрости израз: (а⁷:аᵌ)·(ac)⁴/(-a)⁵·cᵌ

19. Упрости израз: 6⁵/2⁴·3² (Унети само број)

20. Израчунај: 3⁸·2⁸·5⁸/15⁸ · 0,5⁸
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ