Реченични чланови – тест (7. разред)

Реченични чланови – тест (7. разред)

Синтагме – тест

Напоредни односи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележи реченицу у којој запажаш и прави и неправи објекат:

2. У примеру „Милици је стално хладно” субјекат је:

3. У примеру „Софија жели да оде у Турску” предикат је:

4. У примеру „Одавде имам прелеп поглед на град” објекат је:

5. У примеру „Ко је учио неће имати проблем ни са једним задатком” субјекат је:
6. У примеру „Маја, моја старија сестра, оде у продавницу” уочава се:

7. Службу апозитива обично врши:

8. Централни део реченице, који казује радњу или стање субјекта је __________.

9. Прилошким одредбама можемо изрицати:

10. Издвојена одредба која на други начин казује исто што и именица коју одређује је __________.
11. У примеру „Марија црта фломастером” објекат је:

12. У примеру „Софија је отишла у Турску” предикат је:

13. Прави објекат може стајати и у партитивном генитиву, али само уз __________ глаголе.

14. У примеру „Ивана је добра другарица” предикат је:

15. Прави објекат најчешће стоји у акузативу без предлога или партитивном генитиву.
16. У примеру „Стид га је” субјекат је:

17. У примеру „Ударила се због непажње” употребљена је:

18. Глаголски предикат се састоји од глагола у _________ глаголском облику.

19. У писању, апозиција се најчешће одваја:

20. Брзо, слабо, весело, тихо, су прилози који се могу употребљавати код прилошке одредбе за __________.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ