Реченични чланови – тест (7. разред)

Реченични чланови – тест (7. разред)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У примеру „Милици је стално хладно” субјекат је:

2. Од колико личних глаголских облика се састоји прост предикат?

3. У примеру „Тамо није било ни живе душе” субјекат је:

4. У примеру „Марија црта фломастером” објекат је:

5. У ком падежу се најчешће налази граматички субјекат?

6. Прави објекат може стајати и у партитивном генитиву, али само уз __________ глаголе.

7. У примеру „Одавде имам прелеп поглед на град” објекат је:

8. У примеру „Бака ми је направила шал” објекат је:

9. У писању, апозиција се најчешће одваја:

10. У примеру „Теодора, уморна од учења, оде да се прошета” уочава се:

11. У примеру „Маја, моја старија сестра, оде у продавницу” уочава се:

12. Глаголски предикат се састоји од глагола у _________ глаголском облику.

13. У примеру „Срела сам је прошле недеље” употребљена је:

14. У примеру „Ко је учио неће имати проблем ни са једним задатком” субјекат је:

15. У примеру „Стид га је” субјекат је:

16. Неправи објекат служи као допуна __________ глаголима.

17. У примеру „Ивана је добра другарица” предикат је:

18. Помоћни глаголи су:

19. У примеру „Софија жели да оде у Турску” предикат је:

20. Поред глагола, у служби предиката могу бити и:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ