Атоми хемијских елемената – тест

Атоми хемијских елемената – тест

Угљоводоници – контролни задатак

Закон сталних односа маса – тест

Закон о одржању масе – тест

Резултат теста

1. Атом представља:

2. Колико износи маса атома?

3. Колико врста атома је до сада познато?

4. Ако је балон напуњен хелијумом, то значи да се у балону налази:

5. Чему служе хемијски симболи?
6. На слици је дата хемијска ознака за:

7. Коефицијенти се пишу:

8. Који филозоф је први увео појам атома?

9. Када напишемо само S, то значи да сумпор има:

10. Који је хемијски симбол за елемент азот?
11. У ком низу се налази погрешно написан хемијски симбол за неки од елемената?

12. 2K можемо да протумачимо као:

13. На слици се налази:

14. Атом сребра има исту масу као и атом водоника.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ