Закон о одржању масе – тест

Закон о одржању масе – тест

Растварање и растворљивост – тест

Раствори – тест

Хомогене и хетерогене смеше – тест

Резултат теста

1. Како гласи закон о одржању масе?

2. Како се представљају хемијске реакције?

3. Како се пишу формуле реактаната, а како формуле производа реакције?

4. Број атома неког елемента мора бити идентичан и са леве и са десне стране хемијске реакције.

5. Која хемијска реакција добијања воде је правилно написана?
6. 4Al + 3O2 → ___. Допунити дату реакцију и водити рачуна приликом изједначавања.

7. Правилно изједначена хемијска реакција CO + O2 → CO2 је:

8. 3H2 + N2 → NH3. Дата реакција представља реакцију добијања:

9. Која реакција је правилно написана?

10. __P4 + __O2 → __P2O5, редом изједначити непотпуну хемијску реакцију.
11. Једна од наведених реакција није правилно написана.

12. Шта су реактанти, а шта производи хемијске реакције сагоревања глукозе?

13. Колико грама воде се добија када изреагује потпуно 2g водоника са 16g кисеоника? Применити закон о одржању масе!

14. Шта се дешава са масом свеће која гори под звоном и зашто?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ