Nezasićeni ugljovodonici, alkini – test za 8. razred

Nezasićeni ugljovodonici, alkini – test za 8. razred

Оксиди – тест

Карбоксилне киселине – тест

Количина супстанце – тест

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Nezasićeni ugljovodonici, alkini – test za 8. razred

1. Alkini su:

2. Funkcionalna grupa alkina je:

3. Alkini imaju:

4. Opšta molekulska formula alkina je:

5. Molekulska formula alkina sa dva ugljenikova atoma je:
6. Molekulska formula alkina sa četiri ugljenikova atoma je:

7. Naziv najprostijeg alkina je:

8. Molekulska formula drugog člana homologog niza alkina je:

9. Na slici iznad je predstavljena racionalna strukturna formula:

10. Imenuj alkin sa slike iznad.
11. Kako glasi naziv jedinjenja sa slike iznad po pravilima IUPAC-ove nomenklature?

12. Koji među ponuđenim nazivima ugljovodonika pripada nezasićenim jedinjenjima?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста