Алкани – тест

Алкани – тест

Атом и структура атома – тест

Гвожђе, алуминијум и бакар – тест

Алкални и земноалкални метали – тест

Резултат теста

1. Алкани представљају:

2. Општа формула алкана је:

3. Шта чини хомологи низ?

4. Делови молекула алкана који садрже један атом водоника мање у односу на молекул алкана су:

5. Називи свих алкана имају наставак:
6. Алкан који садржи 7 атома угљеника се назива:

7. Алкани који имају 5 до 17 атома угљеника су у:

8. Општа ознака алкил група је:

9. Ознака n- се ставља код алкана чији:

10. Када се посебно именује бочна група атома?
11. Када је атом угљеника директно везан са два друга атома угљеника, онда је он:

12. По чему се разликује молекулска формула метана и пентана?

13. Дата реакција представља добијање:

14. Шта је тачно за алкане?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ