Потенцијал – тест

Потенцијал – тест

Падежи – тест (7. разред)

Глаголски прилог садашњи – провера знања

Зависне реченице: условне – тест

Резултат теста

1. Означи тачне тврдње:

2. Потенцијалом се изриче:

3. Како гласи треће лице множине потенцијала глагола ЦВЕТАТИ:

4. Како гласи прво лице једнине потенцијала глагола ХТЕТИ:

5. Означи примере у потенцијалу:
6. Који облик потенцијала није исправан:

7. Одреди лице и број наглашеног глаголског облика: Кад БИСТЕ МОГЛИ, ви бисте све то завшили.

8. Означи реченицу са глаголом у облику потенцијала:

9. Правилни облик потенцијала је:

10. Ја _____________ дао свој мач, уколико и други буду давали своје вредне ствари. Допуни реченицу исправним обликом потенцијала:
11. "Кад би мени дали један дан, ја га не бих потрошио сам. Пола дана ја бих дао неком ко је добар, а случајно сам." Колико има глагола у облику потенцијала у датим стиховима:

12. Глагол ПЛИВАТИ у 2. лицу множине потенцијала гласи:

13. Одреди лице, род и број датог глагола у облику потенцијала: ВОЗИЛЕ БИСМО

14. Означи глаголе у облику потенцијала:

15. Означи реченицу са глаголом у облику потенцијала, али у одричној верзији:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ