Материјали, мерење и контрола и технологија обраде – тест

Материјали, мерење и контрола и технологија обраде – тест

Резултат теста

1. Мешавина два елемента или више елемената од којих је најмање један метал, назива се:

2. Челик је легура:

3. Легура бакра у којој је главни легирајући елемент цинк и користи се за израду цеви, украсних предмета, лимова и музичких инструмената назива се:

4. Пластични материјали који се могу обликовати имењати облик накнадним загревањем, а служи као замена за стакло, за израду прозора и врата називају се термопластични.

5. Материјали који у присуству кисеоника сагоревањем ослобађају велику количину топлоте су:
6. Чврстоћа, тврдоћа, еластичност, жилавост, пластичност и крутост спадају у

7. За прецизно мерење дужине користи се:

8. Микрометар је уређај који се користи за прецизно мерење са тачношћу 0,1 мулиметар.

9. Којом методом обраде скидањем струготине се могу наоштрити нож или маказе?

10. У неке од поступака обраде материјала без скидања стуготине спадју:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ