Правопис, 7.р. (годишња провера, 1. део)

Правопис, 7.р. (годишња провера, 1. део)

Граматика, 7.р. (годишња провера, тест 3)

Правопис, 8.р. (годишња провера, 1. део)

Правопис, 5.р. (годишња провера, 2. део)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Када је изостављен део текста или када је излагање незавршено, користи се овај знак интерпункције:

2. У којој реченици запета није исправно написана:

3. Глаголски прилог садашњи глагола ПИСАТИ гласи:

4. Означи исправно написане скраћенице:

5. Који облици императива нису исправни:

6. Код којих глагола је исправно написан облик 3. лица множине презента:

7. Која реченица нема правописну грешку:

8. Која реченица је исправно написана:

9. У којој реченици није испоштовано правило у вези са писањем запете:

10. Скраћенице којима се обележавају хемијски елементи пишу се:

11. Неисправни облици радног глаголског придева су:

12. Означи правописно исправне реченице:

13. Која реченица нема правописну грешку:

14. САНУ је скраћеница за:

15. Означи исправно написане глаголске облике (футур I):

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста