Правопис, 7.р. (годишња провера, 1. део)

Правопис, 7.р. (годишња провера, 1. део)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Која реченица нема правописну грешку:

2. Означи исправно написане глаголске облике (футур I):

3. Код којих глагола је исправно написан облик 3. лица множине презента:

4. Која реченица је исправно написана:

5. Неисправни облици радног глаголског придева су:

6. Глаголски прилог садашњи глагола ПИСАТИ гласи:

7. САНУ је скраћеница за:

8. Означи исправно написане скраћенице:

9. Која реченица нема правописну грешку:

10. У којој реченици није испоштовано правило у вези са писањем запете:

11. Који облици императива нису исправни:

12. Означи правописно исправне реченице:

13. Скраћенице којима се обележавају хемијски елементи пишу се:

14. Када је изостављен део текста или када је излагање незавршено, користи се овај знак интерпункције:

15. У којој реченици запета није исправно написана:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста