Deoba ćelija i pravila nasleđivanja- mitoza i mejoza (7.r.)

Deoba ćelija i pravila nasleđivanja- mitoza i mejoza

Pravila nasleđivanja

Deoba i pravila nasleđivanja- pravila nasleđivanja

Тест у Ворд формату преузмите ОВДЕ

1. Koji period je duži?

2. ________ predstavlja pripremu ćelije za deobu.

3. Duplikacija DNK molekula se dešava u toku deobe ćelije.

4. Deoba telesnih ćelija je:

5. Rezultat mitoze su:
6. Rezultat mejoze su __ nove ćelije sa _______ brojem hromozoma.

7. Ćelije nastale mejozom se međusobno genetički razlikuju.

8. Kada posmatramo jedro u interfazi uočavamo nasledni materijal u obliku _______ niti.

9. Hromatinske niti, pri ulasku u deobu, debljaju i od njih nastaju:

10. Šta nestaje u početnim fazama mitoze?
11. Za šta se vezuju hromozomi?

12. Hromozomi raspoređeni po centru ćelije formiraju _______ ravan.

13. Hromozomi se razdvajaju na dve ________.

14. Nakon što se izvršila podela naslednog materijala:

15. Čovek u svojim telesnim ćelijama ima:
16. Za razliku od mitoze, mejozi ne prethodi interfaza.

17. Koja mejotička deoba se još označava i kao redukciona?

18. Šta karakteriše mejozu, a mitozu ne?

19. Tokom mejoze I ne dolazi do uzdužnog deljenja hromozoma na hromatide, već celi hromozomi putuju ka polovima ćelije.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

70