Својства и примена соли – тест

Резултат теста

1. У ком агрегатном стању се налазе соли при стандардним условима?

2. Каквог укуса могу бити соли?

3. Зашто морска вода може бити горког укуса?

4. Како се утврђује присуство карбоната неког метала у узорку?

5. На слици се налази:
6. Шта је тачно за соли? (више тачних одговора)

7. Е225 је:

8. Када две соли у воденом раствору могу реаговати двоструком везом?

9. Реакцијом сребро(I)-нитрата и натријум-хлорида настаје:

10. Који тип хемијске везе одређује основна физичка својства соли?
11. Натријум-хлорид се налази у људском организму.

12. Al(HCO3)3 или:

13. Која од наведених ознака приказује јон?

14. Настаје у реакцији баријум-хлорида и натријум сулфата, у питању је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ