Organizacija rada u poljoprivredi – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Danas se proizvode i koriste traktori i mnoge druge poljoprivredne mašine koje su snabdevene uređajima za automatsko i satelitsko vođenje čime se povećava kako efikasnost tako i preciznost u obradi.

2. Proizvodnja hrane, zahvaljuijći neverovatnom napretku tehnike i tehnologije, postaje sve lakša i produktivnija.

3. Grana privrede koja se bavi proizvodnjom hrane:

4. Poljoprivredna proizvodnja deli se na:

5. Biljna proizvodnja obuhvata proizvodnju:
6. Stočarska proizvodnja obuhvata:

7. Osnovna grana poljoprivrede koja obuhvata proizvodnju biljnih kultura potrebnih za ishranu ljudi i životinja je:

8. Tokom biljne proizvodnje obavljaju se sledeći radovi:

9. U stočarskoj proizvodnji neophodni su koji radovi:

10. Organizacija rada znatno utiče na uspešnost moderne poljoprivredne proizvodnje.
11. Poljoprivrednu proizvodnju treba organizovati tako da se najefikasnije iskoristi:

12. Poljoprivreda je brzo napredovala. Veliki udeo u tome ima primena savremenih tehničkih sredstava.

13. Organizacija rada u poljoprivredi obuhvata:

14. Pri obavljanju poslova u poljoprivredi moraju se poštovati pravila zaštite na radu.

15. Planiranje , priprema, kontrola i prodaja mogu da se obavljaju na tradicionalan način – ručno i savremen način – mašinski.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ