Природни ресурси и производња – тест

Природни ресурси и производња – тест

Резултат теста

1. Основна сировина за производњу папира је

2. Која су природна влакна биљног порекла?

3. . Лесонит плоча се прави од:

4. Картон се најчешће користи за израду (селектуј тачне одговоре)

5. Машинским лепљењем више слојева папира добија се:
6. Вештачка кожа назива се:

7. Биљна влакна у облику густе каше која се издвајају при производњи папира, називају се

8. Који производи нису од коже?

9. Предењем текстилних влакана добија се:

10. Поновна употреба материјала назива се _________.
11. Очувањем и заштитом животне средине бави се _________.

12. Шта нису полупроизводи од дрвета:

13. Тврдоћа, чврстоћа, елестичност, жилавост и цеплљивост су:

14. Шуме су корисне зато што:

15. Вуна се добија од:
16. Означи алтернативне изворе енергије: (два одговора)

17. Које материјале можемо да рециклирамо?

18. Знак за рециклажу назива се:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ