Uticaj faktora sredine na biljke – test (5.r.)

Uticaj faktora sredine na biljke

Uticaj faktora sredine na životinje

1. Biljka razvija trnje kako bi se odbranila od:

2. Na ispoljavanje osobina utiču samo geni.

3. Označiti faktore sredine koji utiču na biljke:

4. Nosioci naslednih osobina su ________.

5. Ugljen dioksid je neophodan za proces fotosinteze.
6. ______ lista je okrenuto prema izvoru svetlosti.

7. Biljka odaje višak vode preko:

8. Biljka čuva svu vodu koju je upila, a nije iskoristila u procesu fotosinteze.

9. Koja od navedenih biljaka najbolje opstaje na temperaturi od 50°C?

10. Kako se biljke adaptiraju na zemljište siromašno mineralima?
11. _____ upija vodu i minerale iz zemljišta.

12. Prolećnice- životni ciklus obavljaju pre olistavanja drvenastih biljaka jer:

13. Koji faktori su potrebni za proces fotosinteze?

14. Kada su aktivne biljke prolećnice?

15. Listovi obloženi debelim omotačem u vidu kože se javljaju kao adaptacija na:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста