Sličnosti i razlike između kopnene i vodene životne sredine i živog sveta I

Sličnosti i razlike između kopnene i vodene životne sredine i živog sveta I

Sličnosti i razlike između kopnene i vodene životne sredine i živog sveta II

1. Sila gravitacije jače deluje:

2. Promene temperature u toku dana i noći i u toku godine su veće:

3. Kopnena životna sredina zauzima __% od površine Zemlje.

4. Što je temperatura nepovoljnija, životna zajednica je _______.

5. ________ je jedinstvo staništa i biocenoze.
6. Mora i okeani zauzimaju __% Zemlje.

7. Što je veća temperatura, vlažnost je _____.

8. Biljke dišu pomoću:

9. U sastav ćelijskih zidova drvenastih biljaka ulazi organska materija _______.

10. Sposobnost zemljišta da organizmima obezbedi dovoljno vode, kiseonika, neorganskih i organskih materija, kao i da se razlaganje uginulih organizama neprekidno odvija naziva se:
11. Koji tip skeleta imaju beskičmenjaci?

12. Abiotički faktori su uticaji ______ prirode.

13. Faktori klime su:

14. Faktori reljefa su:

15. _____ je skup sličnih ekosistema.
16. Ljinjanje i mitarenje kod životinja se javlja kao adaptacija na:

17. Vetar utiče na izgled organizama i čitavih zajednica.

18. Koje su prilagođenosti organizama koje omogućavaju čuvanje vode?

19. Temperatura se od ekvatora ka polovima _______.

20. Skup biljaka, gljiva, životinja i mikroorganizama koji žive na istom staništu naziva se:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста