Појам разломка – тест

Појам разломка – тест

Разломци

Множење и дељење разломака – тест

Резултат теста

1. Када се налазимо у ситуацији да морамо бројчано да изразимо неке целине, користимо разломке.

2. Одредити која од следећих слика показује 1⁄4.

3. Одредити који разломак показује следећа слика.

4. Одредити који разломак показује дата слика.

5. Одредити која од датих слика представља разломак 7⁄8.
6. Одредити која од следећих слика одговара разломку 4⁄8.

7. Одредити која од следећих слика одговара разломку 2⁄3.

8. Наведене количнике представити као разломке: 2:3, 7:15, 5:7, 12:23.

9. Наведене разломке представити као количнике: 7⁄10, 4⁄11, 17⁄31, 51⁄100.

10. Код разломака 3⁄5, 7⁄6 и 8⁄10 одредити колики је бројилац, а колики именилац.
11. Написати разломке којима је: а) бројилац 9, а именилац 10; б) бројилац 4, а именилац 11.

12. Написати разломке којима је: а) бројилац 4 пута већи од имениоца, а именилац је 3; б) бројилац 7, а именилац за 3 мањи од бројиоца.

13. Александра у колицима има 90 комада воћа, од чега 15 јабука, 15 крушака, 20 банана, 10 кивија, 8 поморанџи, 9 лимунова и 13 брескви.Колики је део сваког појединачног воћа у Александриној корпи?

14. У скупу разломака {2⁄4, 11⁄13, 6⁄7, 81⁄82, 27⁄36, 41⁄21} одредити који су разломци прави, а који неправи.

15. Одредити који број треба ставити уместо звездице како би важиле следеће једнакости: а) 1=9⁄*; б) *⁄4=1.
16. Застава Републике Србије састоји се од три боје:црвене, плаве и беле.Колики удео те заставе чини поједина боја?

17. У 9 једнаких врећа стављено је 600kg песка.Колико песка има у свакој врећи?

18. Прошле године је 3⁄5 дана у априлу падала киша, а 2⁄6 дана је температура била испод 15°C.Колико је дана падала киша, а колико је дана температура била испод 15°C?

19. Бројеве 2, 4, 5, 9 написати у облику разломка са имениоцем 2.

20. Одредити x тако да важи x⁄15=4.
21. Колики је део недеље 4 дана?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ