Падежи – тест

Падежи – тест

Недоумице око речце НЕ

Гласовна промена: сибиларизација – тест

Растављање речи на крају слога/реда – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Шетали смо по улици. Који падеж је у питању?

2. Који предлози могу да стоје уз генитив?

3. Које је значење истакнуте именице у акузативу? Слика је окачена НА ЗИД.

4. Падеж који се никад не користи без предлога је __________.

5. Која је служба истакнутог номинатива? МАМА је донела колаче.
6. Одреди службу истакнутог акузатива: Видела сам ПОШТАРА кроз прозор.

7. Који падеж недостаје? Номинатив, генитив, датив, акузатив, _______, инструментал, локатив

8. Који су падежи независни?

9. Генитив може имати деоно, месно, временско и _______ значење.

10. Падеж има деоно значење je ________.
11. Одреди падеж истакнуте речи: Након што су појели торту, гости су се упутили ка ТЕРАСИ да гледају ватромет,

12. Која је служба истакнутог номинатива? Колаче је направио ТАТА.

13. Означи реч која је променљива, али није именска.

14. Непроменљиви део речи зове се...

15. Које две службе може имати номинатив у реченици?
16. Колико има падежа у српском језику?

17. Одреди падеж. Пође ПРЕМА ВРАТИМА.

18. Одабери реченицу у којој се налази именица у генитиву.

19. Како гласи вокатив именице Бог?

20. Допуни реченицу. Номинатив је __________ облик именских речи.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ