„Вила зида град“ – тест

„Вила зида град“ – тест

Тест у ПДФ формату преузмите ОВДЕ

Бројеви, 5. разред – тест

Резултат теста

1. Најстарије народне лирске песме су:

2. Јунаци народних митолошких песама су:

3. Вук Стефановић Караџић је народне лирске песме називао:

4. Вила у песми "Вила зида град" тај град зида:

5. Вила је на граду саградила:
6. Врата вилиног града су била у три боје - која боја је уљез:

7. На којим је вратима вила женила свога сина:

8. На којим је вратима вила удала своју кћер:

9. Вила сама седи на ___________ вратима:

10. Вила је за сина везала златну боју - зашто:
11. Вила је за кћер везала боју бисера - шта та боја симболише:

12. Шкерлетна или скерлетна боја је ________________ и користи се за ________________ (изабери 2 тачна одговора):

13. Вила са града посматра:

14. Какав је исход надигравања сестре и браће, односно невесте и два девера:

15. Како је у песми "Вила зида град" приказана вила (означи два тачна одговора):
16. Песма "Вила зида град" је испевана у:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ