Музичка култура 4 тест

Резултат теста

1. Хор је...

2. Група свирача се зове

3. На почетку линијског система пише се...

4. Знак за тишину је....

5. Најмања музичка целина је ...
6. Половина ноте траје ....откуцаја.

7. Нота сол се пише на/у

8. Јачину извођења музичког дела називамо следећим именима

9. Тон је звук одређене...

10. Ц дур лествица има тонова...
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ