Иницијални тест – математика (4.р.)

Иницијални тест – математика (4.р.)

Тест у Ворд формату преузмите ОВДЕ

Резултат теста

1. Разлика два броја је 1000. Колика ће бити разлика, ако се умањилац повећа за 200, а умањеник умањи за 100?

2. Дуж АВ је 4 cm. Она представља једну страну квадрата. Израчунај обим:

3. Израчунај: 109 · 8=

4. Јасна је из флаше од 1 l сока, сипала сок себи, сестри и брату у чаше од 250 ml. Колико сока је остало у флаши?

5. Маја је 100 динара разменила у металне новчиће од по 2 динара и од по 5 динара. Ако је добила 6 новчића од 5 динара, колико је добила новчића од 2 динара?
6. Гудурички врх је највиша тачка Вршачких планина и целе Војводине. Познат је по називу Кров Војводине и висок је 641 m. Који од датих мерних бројева је најближи висини Гудуричког врха?

7. Једна трећина неког броја износи 84. Колика је четвртина тог броја?

8. Странице правоугаоника су а = 12 cm и b = 6 cm, а страница квадрата је a = 10 cm. Чији је обим већи и за колико?

9. Израчунај: 276 + 409= _____.

10. Претходник и следбеник броја 824 су:
11. Напиши потребан број да једнакост буде тачна. 1km = ________ m

12. Израчунај: 804 - 268 = _______.

13. Израчунај вредност израза. (114 - 8) · 4 + 5 = ______.

14. Кликни на тачну неједнакост:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ