Редослед рачунарских операција у изразима са сабирањем и одузимањем – тест

Редослед рачунарских операција у изразима са сабирањем и одузимањем

Резултат теста

1. Збир бројева 194 586 и 343 204 умањи за 275 888.

2. Разлику бројева 547 098 и 123 876 увећај за 238 564.

3. Одреди вредност израза са слике.

4. Одреди вредност израза са слике.

5. У једном силосу се налази 16 567 t пшенице. Кад је продато 12 353 t , стигло је још 10 786 t пшенице. Колико тона пшенице сада има у силосу?
6. За колико је најмањи шестоцифрени број већи од збира бројева 4 567 и 2 545.

7. Који је број за 948 мањи од разлике бројева 3 056 и 1 548?

8. Ако је m = 234 789, n = 57 890, e = 12 345, израчунај:(m + n) - e = _______

9. У три основне школе има 3 840 ученика.Ако у првој и другој школи има 2 430 ученика, а у првој и трећој 2 530, колико у свакој школи има ученика?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ