Граматика – годишња провера знања – тест

Граматика – годишња провера знања – тест

Резултат теста

1. Одреди службу истакнутих речи у реченици. Виолиниста ЈЕ јуче на концерту сензационално СВИРАО.

2. Одреди службу истакнуте речи. Марко је РАДОЗНАЛО читао књигу.

3. Речи које допуњавају субјекат заједно са субјектом чине...

4. Придеви су:

5. Од чега је састављен именски предикат?
6. Која је врста броја у реченици: Маја слави десети рођендан.

7. Истакнути део реченице припада ком реченичном скупу. ПЛАВИ ОБЛАК се вешто скривао.

8. Одреди реченицу по саставу. Марко вози ролере.

9. Одреди службу истакнутих речи у реченици. Пчеле СВАКОГ ДАНА спретно сакупљају полен са цветова.

10. Које је време у реченици: Џеки лежи у кућици.
11. У реченици: ,,Мама носи сат'', именица сат је у служби:

12. У којој реченици има два предиката:

13. Који од понуђених глагола означава збивање?

14. У којој реченици нема атрибута?

15. Заједничке именице су:
16. Објекат је глаголски додатак који означава...

17. Редни бројеви су:

18. Одреди род и број придева: кожне (чизме)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ