Хидросфера и биосфера – тест

Хидросфера и биосфера – тест

Наставни листић  погледајте ОВДЕ

Резултат теста

1. Највише слатке воде на Земљи налази се у:

2. Уски водени пролази који повезују водене, а раздвајају копнене површине називају се:

3. Делови океана или мора који дубље залазе у копно називају се

4. Разгранато речно ушће назива се:

5. Највећа област тропских кишних шума на Земљи је:
6. Најдужа и водом најбогатија река на Земљи је:

7. Да би брод из Атлантског океана ушао у Средоземно море мора проћи кроз мореуз:

8. Количина соли растворених у води назива се салинитет. Које море има највећи салинитет?

9. Зеленом бојом на карти је приказано простирање:

10. Највећи океан на Земљи је:
11. Тајга је област:

12. Које су животиње поларних предела?

13. На слици је приказано:

14. Камила живи у:

15. Погледај слику Арктичке тундре. Које годишње доба је приказано на слици:
16. Који топлотни појас нема шуме'?

17. Све реке на некој територији чине:

18. Кривудава речна корита називају се:

19. Најпознатија морска струја је Голфска струја. Која изјава је тачна за Голфску струју:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ