Синтакса глаголских облика – тест

Синтакса глаголских облика – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У којој реченици потенцијал има ВРЕМЕНСКО значење?

2. У којој реченици се радња означене личним глаголским облицима остварује ИСТОВРЕМЕНО са радњом означеном глаголским прилогом?

3. ИЗАЂЕМ јуче испред зграде и СРЕТНЕМ Јована па ОДЕМО у парк. Презент у овом примеру је какав?

4. У којој реченици потенцијал има ВРЕМЕНСКО ЗНАЧЕЊЕ?

5. Када зевну, чинило се да ЋЕ ПРОГУТАТИ лонац. Футур има следеће значење:

6. Риба црни мерлин не само што прелази велике раздаљине него може да се спусти и до великих дубина. Иако углавном плива у горњим слојевима воде, понекад зарони и до дубине од 350 метара.

7. У којој реченици презент има РЕЛАТИВНО значење?

8. ПОПРАВЉАМ оцену, сто посто. Пошто презент овде означава претпоставку или уверење да ће се нека радња вршити, он је онда...

9. У касаби, где људи и жене личе једно на друго као овца на овцу, деси се тако да случај нанесе по једно дете, као ветар семе, које се изметне, па стрчи из реда и изазива несреће и забуне. У овој реченици презент означава уобичајене појаве и зато се назива:

10. Јела уђе у кућу, ТРЕСНУВШИ вратима. Које значење има облик ТРЕСНУВШИ?

11. Какав је футур у следећој реченици? Пре него што ЋУ ПОЋИ у гимназију, отац ми је одржао једну дужу реч.

12. У књижари у очи ми је запала тек ИЗАШЛА књига прича Арсена Диклића. У овој реченици облик ИЗАШЛА је

13. Када устаде да се ПРОТЕГНЕ, умало не дохвати шевар на крову. Презент који је обележен има следеће значење:

14. Пред Други светски рат, писац ЈЕ КРЕНУО пут Рима. Перфекат је овде у ком значењу?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ