Синтакса глаголских облика – тест

Синтакса глаголских облика – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У којој реченици презент има РЕЛАТИВНО значење?

2. Јела уђе у кућу, ТРЕСНУВШИ вратима. Које значење има облик ТРЕСНУВШИ?

3. У којој реченици потенцијал има ВРЕМЕНСКО значење?

4. У којој реченици потенцијал има ВРЕМЕНСКО ЗНАЧЕЊЕ?

5. Какав је футур у следећој реченици? Пре него што ЋУ ПОЋИ у гимназију, отац ми је одржао једну дужу реч.
6. У књижари у очи ми је запала тек ИЗАШЛА књига прича Арсена Диклића. У овој реченици облик ИЗАШЛА је

7. Риба црни мерлин не само што прелази велике раздаљине него може да се спусти и до великих дубина. Иако углавном плива у горњим слојевима воде, понекад зарони и до дубине од 350 метара.

8. ИЗАЂЕМ јуче испред зграде и СРЕТНЕМ Јована па ОДЕМО у парк. Презент у овом примеру је какав?

9. ПОПРАВЉАМ оцену, сто посто. Пошто презент овде означава претпоставку или уверење да ће се нека радња вршити, он је онда...

10. Пред Други светски рат, писац ЈЕ КРЕНУО пут Рима. Перфекат је овде у ком значењу?
11. У којој реченици се радња означене личним глаголским облицима остварује ИСТОВРЕМЕНО са радњом означеном глаголским прилогом?

12. У касаби, где људи и жене личе једно на друго као овца на овцу, деси се тако да случај нанесе по једно дете, као ветар семе, које се изметне, па стрчи из реда и изазива несреће и забуне. У овој реченици презент означава уобичајене појаве и зато се назива:

13. Када устаде да се ПРОТЕГНЕ, умало не дохвати шевар на крову. Презент који је обележен има следеће значење:

14. Када зевну, чинило се да ЋЕ ПРОГУТАТИ лонац. Футур има следеће значење:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ