Увод у геометрију – тест

Увод у геометрију – тест

Увод у геометрију – тест

Увод у геометрију – тест

Угао – утврђивање

Резултат теста

1. Како се називају геометриски објекти на слици поред?

2. a⊥b čita se:

3. Праве означавамо

4. Равни означавамо

5. Обележени углови многоугла су његови
6. Колико заједничких тачака имају две праве које су међусобно паралелне?

7. Комплементни углови су углови чији је збир ______°

8. Шта су аксиоме?

9. Шта није мера угла у математици?

10. Суплементни углови су углови чији је збир__________°
11. Обележити тачно тврђење:

12. Како се може прочитати? x∈α

13. Шта је дуж BD у многоуглу ABCD?

14. Основни геометријску објекти су:

15. Шта је дуж AB у многоуглу ABCD?
16. Ако се праве поклапају то значи да су праве

17. .

18. Тачке означавамо:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ