Увод у геометрију – тест

Увод у геометрију – тест

Увод у геометрију – тест

Увод у геометрију – тест

Угао – утврђивање

Резултат теста

1. На слици је туп угао.

2. Како се може прочитати? x∈α

3. Суплементни углови су углови чији је збир__________°

4. Комплементни углови су углови чији је збир ______°

5. Ако се праве поклапају то значи да су праве

6. Шта није мера угла у математици?

7. Тачке означавамо:

8. Напоредни углови су

9. Обележити тачно тврђење:

10. Равни означавамо

11. Обележи тачно тврђење.

12. Шта је дуж BD у многоуглу ABCD?

13. Шта су дужи AB и BC у многоуглу ABCD?

14. Праве означавамо

15. .

16. Обележени углови многоугла су његови

17. Опружен угао је величине ____°

18. Основни геометријску објекти су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ