Pretraživanje interneta – test za 5. razred

Pretraživanje interneta – test za 5. razred

Snimanje zvuka i video zapisa – test za 5. razred

Резултат теста

1. Šta je internet?

2. Na internetu se nalazi veliki broj veb-sajtova.

3. Kako možemo pristupiti internetu?

4. Koje je glavna uloga interneta?

5. Za pretraživanje interneta potrebno je da koristimo neki od specijalnih programa veb-pregledaća.
6. Najpoznatiji veb-pregledači su:

7. Adresa veb sajta je?

8. URL je putanja do određenog sadržaja na internetu.

9. U adresi "pametnoibezbedno.gov.rs" šta označava "rs"?

10. Najpoznatiji pretraživači su:
11. Preuzimanje sadržaja sa interneta:

12. Ukoliko je fajl koji želimo da preuzmemo potencijalno opasan dobićemo obaveštenje o tome.

13. Sav materijal koji nalazi na internetu ima svog valsnika.

14. Autor digitalnog materijala je osoba ili kompanija koja ga je kreirala ili kupila, i poseduje autorska prava na taj materijal.

15. Autor uvek može da odobri drugima korišćenje svog materijala, ali takođe i bez odobrenja, korišćenje materijala je dozvoljeno.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ