Kreiranje dokumenta u programu za obradu teksta – test za 5. razred

Kreiranje dokumenta u programu za obradu teksta – test za 5. razred

Резултат теста

1. Koji od navedenih su programi za unos i obradu teksta:

2. Program koji je najjednostavniji i sastavni je deo operativnog sistema je:

3. Ms Word je program koji se najviše koristi u svim oblastima života i rada.

4. Programi za obradu teksta omogućavaju brzo i lako pisanje teksta, menjanje unetog teksta, a moguće je u tekst umetnuti sliku ili tabelu.

5. Linija menija (menu bar) je:
6. Koje su mogućnosti Word-a?

7. Pokretanje Word programa može da se vrši na više načina.

8. U Word-u jedna funkcija može da se pozove sa različitih pozicija.

9. Kada otvorimo prozor Word-a možemo uočiti:

10. Naslovna linija sadrži:
11. Linija menija sadrži:

12. Papir gde upisujemo tekst sa horizontalnim i vertikalnim klizačima je:

13. Na kojoj od navedenih slika se nalazi ninija alata?

14. Statusna linija:

15. Rad u Microsoft Word-u sa novim dokumentom započinje podešaavanjem:
16. Belina koja uokviruje tekst na stranici je:

17. Podešavanje marigina se vrši:

18. Orientacija stranice može biti:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ