Formatiranje teksta, umetanje slike i grafike – test za 5. razred

Formatiranje teksta, umetanje slike i grafike – test za 5. razred

Kreiranje dokumenta u programu za obradu teksta – test za 5. razred

Резултат теста

1. U Word - u se tekst unosi preko tastature.

2. Nije potrebno brinuti o prelazu u novi red jer to Word radi automatski.

3. Za postavljanje teksta na određeno mesto koristi se koji taster:

4. Taster za brisanje znakova levo od tačke unosa:

5. Delete taster je?
6. Po tekstu se krećemo navigacionim tasterima:

7. Taster Home nas vodi na:

8. Tokom selekotovanje reči, reč i razmak iza nje biće selektovani.

9. Za selektovanje paragrafa:

10. Pre oblikovanja teksta, nije potrebno tekst označiti (selektovati, markirati).
11. Za poravnanje teksta koristimo:

12. Promena vrste slova (fonta) vršimo putem:

13. Promena veličine slova:

14. Pored rada sa tekstom, u Word-u je moguće umetnuti sliku, tabelu, simbol, grafikon, datu... U tekstu postavimo kursor na mesto gde želimo da stavimo sliku, a zatim otvaramo karticu Insert.

15. Slike možemo umetnuti iz Clip Art kolekcije ili slike koje smo sami slikali ili crtali.
16. Slike možemo uređivati tako što kliknemo desnim tasterom miša na sliku i odaberemo opciju:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ