Helenističko doba i njegova kultura – test za 5. razred

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Античка Грчка и хеленистичко доба

Античка Грчка и хеленистичко доба

Античка Грчка и хеленистичко доба II

1. Narod koji je stvorio Makedonsku državu nazivao se Makedoncima i bio je srodan Grcima, ali su ih Grci smatrali:

2. Šta je povezivalo Grke i Makedonce?

3. Značajan uspon Makedonske države odigrao se za vreme vladara:

4. Najveći uspeh Filipa II bio je:

5. Šta je uveo Filip II?
6. Makedonska država je doživela vrhunac uspona za vreme vladavine:

7. Prva pobeda Aleksandra Velikog kao vladara bila je:

8. Naročito značajno bilo je osvajanje:

9. Aleksandar je nakon Egipta osvojio Persiju.

10. Helenističko doba trajalo je:
11. Spajanjem grčke i kulture naroda Starog istoka nastaje:

12. Helenističko doba je bilo epoha razvoja društvenih nauka.

13. Jedan od najvećih umova helenističkog doba bio je čuveni matematičar:

14. U doba helenizma nastaju neka od najlepših umetničkih dela u istoriji ljudske civilizacije.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста