Бранко Ћопић ,,Поход на Мјесец“

„Поход на Мјесец“, Бранко Ћопић

,,Чича Јордан“,Стеван Сремац – тест

Глаголске основе – тест

Глаголи (глаголски вид, род, инфинитив и презент) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Главни јунак ове приповетке је?

2. Приповедање у првом лицу. Онај ко приповеда о догађајима одређен је личном заменицом за прво лице једнине: ЈА. Због тога што говори у првом лицу, приповедач је субјективан. Приповедање у трећем лицу. Ми не знамо ко заправо приповеда причу. Приповедач није одређен ниједном заменицом у тексту. Он не учествује у радњи дела као њен лик. Приповедање у трећем лицу је неутрално, без емотивног уплитања. У ком лицу се овде приповеда?

3. Колико година има главни лик?

4. О ком лику се говори у горњем тексту?

5. О ком лику се говори у горњем тексту?
6. Због чега се дечак радује Петраку?

7. О чему, заправо, говори дечакова потреба да ухвати Месец?

8. Какво дете представља главни јунак?

9. Зашто је важно да истражујемо свет око себе?

10. На основу прочитаног се види?
11. Које речи су непроменљиве у следећој реченици? Овај свет око мене шашав је и будаласт, нисам ја.

12. Која врста именица је именица Месец?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ